10 Reden waarom een skillsgerichte arbeidsmarkt nog niet gaat lukken

Op 12 april 2022 heeft Ben Rogmans ons in een inspirerend verhaal meegenomen in dynamieken die op dit moment op de Nederlandse arbeidsmarkt spelen. Dynamieken die er voor zorgen dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om inzetbaarheid van mensen. Deze dynamieken zorgen er tevens ook voor dat een skillsgerichte arbeidsmarkt weliswaar een prachtig initiatief en concept is maar dat er nog heel wat water bij de wijn moet eer we zo ver zullen zijn.

Lees hieronder Ben’s presentatie en kom tot je eigen inzichten en conclusies over hoe jij en je organisatie bij kunnen dragen aan het verder realiseren van een skilssgerichte arbeidsmarkt.