Round Table Een leven lang ontwikkelen

Op 12 april 2022 zijn 20 HR-professionals, leidinggevenden en coaches met elkaar in gesprek gegaan over het onderwerp Een leven lang ontwikkelen. Aan de hand van 4 vragen werden telkens in andere samenstellingen kennis, inzichten en ervaringen gedeeld. Lees hieronder de uitkomsten en maak er slim gebruik van binnen je eigen organisatie of werkomgeving. Neem dit overzicht er bijvoorbeeld eens bij als je met iemand in gesprek bent die maar niet in de ontwikkelstand komt. Misschien heeft hij of zij wel meer gedaan dan gedacht (antwoorden op vraag 1) of geven de antwoorden bij vraag 2 wel zicht op waar er bij hem of haar aan gewerkt mag worden.

 1. Wat ik of wij tot nu toe aan een leven lang ontwikkelen gedaan hebben, is…
  • Werkervaring opgedaan / verschillende banen en functies gehad / ontwikkelen vanuit de praktijk / van anderen leren
  • Levenservaring, life-events, werkloosheid, kinderen krijgen en opvoeden
  • Training / cursussen / opleidingen volgen
  • Boeken lezen
  • Inspiratie halen uit social media
  • Erop uit gaan, netwerken en netwerkbijeenkomsten bezoeken J
  • Reizen / met mensen op reis
  • Open staan voor de ander / cultuur
  • Gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling
  • Aanwezig zijn
  • Conflicten gehad
  • Fouten maken
  • Reflecteren
  • Feedback opgehaald
  • Maken van keuzes
  • Intervisie
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van anderen
  • Mensen motiveren
 2. Wat een leven lang ontwikkelen tot een succes maakt, is …..
  • Open blijven staan, ongeacht je leeftijd
  • Leren = erkennen dat je iets niet weet
  • Hulp durven vragen & je kwetsbaar durven opstellen
  • Moed hebben om nieuwe dinge te doen
  • Bezinning en bezieling
  • Van iemand anders kunnen leren
  • Willen zien dat iemand op een andere manier inzetbaar kan zijn
  • Ontwikkelen vanuit innerlijke wens, behoefte en gevoel in plaats vanuit de koppeling met verwachte prestaties
  • Mee blijven bewegen op de veranderende arbeidsmarkt
  • Veranderingen om je heen blijven volgen
  • Intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd zijn
  • Het faciliteren en begeleiden in het maken van keuzes
  • Toewerken naar een leven in balans dan wel zelf in balans komen
  • Implementeren van het geleerde dus toepassen van dat wat je geleerd hebt
  • Voorbeeldgedrag en succesverhalen delen
  • Gezonde nieuwsgierigheid en jezelf blijven verwonderen
  • De mindset dat het je jong houdt
  • Als het ontwikkelen energie geeft, leuk en plezierig is en afgestemd op het individu
  • Zonder tussenkomst van de leidinggevende
  • Vertrouwelijkheid
  • Zichtbaarheid van (interne) loopbaancoaches
  • Bewust worden van je talenten
  • Eerlijk en open naar jezelf kijken

 3. Wat een leven lang ontwikkelen in de weg staat, is …… 
  • Dat je je niet bewust bent van je talenten
  • De overtuiging dat je te oud of te dom bent om (bij) te leren
  • Als het verplicht wordt
  • Loslaten van veiligheid
  • Niet je hart volgen
  • Denken in beperkingen en onmogelijkheden
  • Bang zijn voor het nieuwe
  • Ontbreken van flexibiliteit
  • Ontbreken van tijd
  • Gebrek aan nieuwsgierigheid
  • Associatie met formele opleidingen
  • Geld / financiën 
  • Onrust / onbalans
  • Niet erkennen van je fouten
  • Dogmatisch oordelen/belemmerende overtuigingen
  • Onzekerheid
  • Werkgever die je beperkt
  • Zelfbeeld
  • Afleiding
  • Een allesweter zijn
  • Persoonlijkheid
  • Desinteresse
  • Geen goede voorbeelden en rolmodellen
  • Keuzes
  • Tijd
  • Energie
  • Intrinsieke motvatie
  • Er niet bij stil staan
 4. Concrete voorbeelden van een leven lang ontwikkelen zijn…..
  • Boeken
  • Een event bezoeken
  • Netflix kijken
  • Naar het theater gaan
  • Webinars volgen
  • Opleidingen/cursussen/trainingen volgen
  • Aan jezelf werken / persoonlijke ontwikkeling
  • Werken
  • Vakkennis vergroten
  • Nieuws volgen
  • Op LinkedIn collega’s volgen
  • Nieuwsgierig zijn
  • Leerambassadeurs in de organisatie hebben
  • Jobrotating dus meelopen op andere afdelingen
  • Aantal keren per jaar verplicht ‘gluren bij de buren’