Modules

  • 8 Hoofdstukken

    Werkverkenner

    In deze module ga je in 7 stappen de wereld van werk verkennen. Je brengt je ideeën & wensen rondom jouw loopbaantoekomst in kaart en…
  • 9 Hoofdstukken

    Werkverover Actieplan

    In deze module ga je bepalen hoe je het werk wat je graag wilt gaan doen, gaat bereiken. Want met een doordachte loopbaankeuze alleen ben…